mShot.eu

Seznam článků

O aplikaci

V této části bude nastíněno používání aplikace z uživatelského pohledu, režimy aplikace a její nastavení, též možné výsledky dosažitelné s pomocí implementovaného OCR.

Požadavky

Aplikace je určena pro operační systém Android. Minimální vyžadovaná verze kompatibilní s aplikací je Android 2.2 Froyo (API Level 8). Dle naměřených dat by tedy měla být kompatibilní s 97,4% 99,9% aktivně používaných telefonů či tabletů s tímto operačním systémem. (Aktualizováno 29. 10. 2013)

 

Verze

Označení

API

Zastoupení

1.6

Donut

4

<0.1%

2.1

Eclair

7

<0.1%

2.2

Froyo

8

2.2%

2.3 - 2.3.2

Gingerbread

9

<0.1%

2.3.3 - 2.3.7

 

10

28.5%

3.1

Honeycomb

12

<0.1%

3.2

 

13

0.1%

4.0.3 - 4.0.4

Ice Cream Sandwich

15

20.6%

4.1

Jelly Bean

16

36.5%

4.2

 

17

10.6%

4.3

 

18

1.5%

 

 

 

 • V zařízení musí být dostatek volného místa nejen pro instalaci aplikace ale též pro jazykové balíčky k rozpoznávání textu z obrazu. Tyto balíčky se ukládají na rozšiřující SD kartu.
 • Obecně lze doporučit větší rozlišení displeje a dostatečně výkonný procesor pro lepší komfort při využívání aplikace.
 • Rozpoznávání v reálném čase vyžaduje přítomnost fotoaparátu v zařízení.
 • Pro vyhledávání ve slovnících a tezaurech a též pro využití překladače Bing je nutné aktivní internetové připojení.
 • Pro práci se soubory je potřeba aplikace AndExplorer – freeware dostupný v Google Play!.

Podporované jazyky

Překlad

Arabic

French

Korean

 Slovenian

Bulgarian

German

Latvian

 Spanish

Catalan

Greek

Lithuanian

Swedish

Chinese Simplified

Haitian Creole

Malay

Thai

Chinese Traditional

Hebrew

Norwegian

Turkish

Czech

Hindi

Persian

Ukrainian

Danish

Hmong Daw

Polish

Urdu

Dutch

Hungarian

Portuguese

Vietnamese

English

Indonesian

Romanian

 

Estonian

Italian

Russian

 

Finnish

Japanese

Slovak

 

OCR

Afrikaans

Danish

German

Italian

Norwegian

Slovak

Albanian

Dutch

Greek

Italian (Old)

Polish

Slovenian

Arabic

English

Greek (Ancient)

Japanese

Portuguese

Spanish

Azerbaijani

English (1100-1500)

Hebrew

Kannada

Romanian

Spanish (Old)

Basque

Esperanto

Hindi

Korean

Russian

Swahili

Belarusian

Estonian

Hungarian

Latvian

Serbian (Latin)

Turkish

Bengali

Finnish

Cherokee

Lithuanian

Swedish

Ukrainian

Bulgarian

Frankish

Chinese (Simplified)

Macedonian

Tagalog

Vietnamese

Catalan

French

Chinese (Traditional)

Malay

Tamil

 

Croatian

French (1400-1600)

Icelandic

Malayalam

Telugu

 

Czech

Galician

Indonesian

Maltese

Thai

 

 

Slovníky a tezaury

Big Huge Thesaurus (http://words.bighugelabs.com/), slovnik.cz, slovnik.seznam.cz, slovník spisovného jazyka českého (ssjc.ujc.cas.cz), Velký lékařský slovník (lekarske.slovniky.cz), dict.org databáze – jazykové i výkladové slovníky (www.dict.org/w/databases/start).


 

Startovací obrazovka

Úvodní obrazovka aplikace má formu rozcestníku. Jednotlivé volby odpovídají možnostem aplikace ve třech základních režimech. Prvním režimem je překlad z textu (Last translation/ From text / Open file), druhým je rozpoznávání textu z obrazu (From image / Take picture) a třetím rozpoznávání textu z  obrazu kamery v reálném čase s automatickým překladem (Real time mode).

Takže v případě potřeby rychle přeložit neznámý text např. na značce je vhodné použít rozpoznávání v reálném čase z fotoaparátu, naopak při překladu delšího textu, u kterého záleží nikoliv na pochopení smyslu, ale na přesnosti překladu je vhodné použít textový režim s asistenčními nástroji, jako jsou slovníky a tezaury či orientační strojový překlad (prvky CAT).

 Nastavení aplikace 

Volba Nastavení (Preferences) v libovolné části aplikace zobrazí nastavení aplikace.

 • Zdrojový a cílový jazyk textu pro automatický překlad v textovém režimu.
 • Zdrojový jazyk textu v režimu rozpoznání textu z obrazu.
 • Konce řádků ukládaných textových souboru.
 • Preferovaný slovník.
 • Živý náhled (RT).
 • Zdrojový a cílový jazyk textu pro automatický překlad v RT režimu.
 • OCR knihovna.
 • Automatické zaostřování a další možnosti pro zpřesnění rozpoznávání.
 • Zvuková signalizace.

 

Práce se soubory

Pomocí okna AndEplorer je možné vybrat soubor k otevření (text k překladu / obrázek k rozpoznání) či k uložení (přepsání existujícího souboru / vytvoření nového.

 

 


 

Překlad z textu

Překládaný text

První obrazovka aplikace slouží k výběru typu překladu a k zadání překládaného textu. Text je možno zadat ručně, ze schránky, ze souboru či pomocí rozpoznání z obrázku. Pomocí tlačítka „Clear“ lze resetovat zadané údaje, tlačítko „Translate“ slouží k použití zadaného textu k překladu, po jeho stisknutí dojde k přesunu na další obrazovku (viz Překlad). Text si lze syntetizovat (pokud jsou dostupná data pro zvolený jazyk).

 • „Plain text“ – překlad libovolného textu, dělení na segmenty podle vět.
 •  „Subtitle“ – překlad titulků ve formátu SubRip (připona .srt), dělení na segmenty podle jednotlivých titulků.
 • „Joomla“ – překlad lokalizačních souborů – přípona .ini, dělení na segmenty podle NÁZEV=TEXT.
 • „Machine translation“ – určeno pro automatický překlad, text bez segmentace.

Překlad

Překlad probíhá po jednotlivých částech – segmentech, obrazovka překlad proto obsahuje ve spodní části indikátor (grafický i textový) s informacemi o stavu překladu, v horní části je indikována pozice v překladu.

Jednotlivé segmenty je možno uložit („Save“) před potvrzením („Confirm“) – potvrzení také ukládá. Pouze potvrzené části jsou považovány za přeložené a z nich je složen výsledný text. Nepotvrzené části jsou uvozeny červenou barvou, potvrzené části barvou zelenou. „Bing“ slouží k strojovému překladu textu. Pokud je u textu k překladu nebo u titulku přeloženého textu ikona, znamená to, že pro tento text (závislé na jazyku zdroje a cíle) je možné provést syntézu řeči.

„Reload“ slouží k načtení uloženého textu (tedy pro návrat k uloženému stavu překladu pro danou část, samozřejmě pokud nebyl nový překlad uložen). Volbou „Show result“ dojde k zobrazení obrazovky s výsledným překladem (lze se poté vrátit zpět a provést případné změny).

„Dictionary“ slouží k vyhledávání ve slovnících čí tezaurech.

Přeložený text

Obrazovka výsledek zobrazuje přeložený text a umožňuje s ním provádět některé operace. Kromě možnosti dodatečné editace nabízí aplikace uložení textu do souboru („Save as file“), zkopírování do schránky („Copy translated text“), odeslání např. emailem („Send“). Text si lze syntetizovat (pokud jsou dostupná data pro zvolený jazyk).

„New translation“ slouží k přechodu na úvodní obrazovku a tedy k zahájení nového překladu. „Exit“ ukončí aplikaci. 

Na obrázcích níže je vidět příklad automatického překladu – překládaný text v ukrajinštině a výsledek získaný pomocí strojového překladu do češtiny.


 

Rozpoznávání textu z obrazu

Volba „From image“ zobrazí obrazovku sloužící k rozpoznání textu z obrázku. Nejprve je potřeba pomocí volby „Open a file“ otevřít obrázek určený k rozpoznání. (Pokud není načten obrázek z fotoaparátu pomocí volby „Také picture“). Poté je možno ho např. zazoomovat (obsaženo ve volbě „More“), či přidat okraj pro lepší výsledek rozpoznávání nebo spustit samotné rozpoznání textu volbou „OCR“. Dialog informuje o průběhu rozpoznávání, po dokončení této operace je zobrazen rozpoznaný text. Mezi textem a obrazem lze přecházet buď pomocí volby „Switch view“ nebo dlouhým podržením v textu či šipky vlevo vedle obrázku.

Pomocí „Return text“ dojde k ukončení tohoto režimu a rozpoznaný text je předán k textovému překladu (viz Překládaný text). Předchozí obrázky v části Přeložený text ukazují příklad použití rozpoznaného textu pro strojový překlad do jiného jazyka.

Samotné rozpoznávání (i úpravy obrázku) je výpočetně náročné – doba pro rozpoznání je závislá na rozpoznávaném jazyce, na kvalitě a rozměrech rozpoznávaného obrázku a na výkonu zařízení.

Rozpoznávání textu z obrazu v reálném čase

Rozpoznávání v reálném čase (živý režim) probíhá ve dvou krocích. Nejprve označíme rozpoznávaný text pomocí nastavitelné oblasti uprostřed záběru a zkontrolujeme zda byl rozpoznán text (v levém horním rohu). Po stisku tlačítka s ikonou fotoaparátu se aplikace pokusí rozpoznaný text automaticky přeložit a zobrazí tento výsledek. (Pokud není zvolen živý režim OCR knihovna nenabízí náhled na rozpoznaný text v prvním kroku).


Main Menu

Login Form