mShot.eu

Seznam článků

 

Překlad z textu

Překládaný text

První obrazovka aplikace slouží k výběru typu překladu a k zadání překládaného textu. Text je možno zadat ručně, ze schránky, ze souboru či pomocí rozpoznání z obrázku. Pomocí tlačítka „Clear“ lze resetovat zadané údaje, tlačítko „Translate“ slouží k použití zadaného textu k překladu, po jeho stisknutí dojde k přesunu na další obrazovku (viz Překlad). Text si lze syntetizovat (pokud jsou dostupná data pro zvolený jazyk).

  • „Plain text“ – překlad libovolného textu, dělení na segmenty podle vět.
  •  „Subtitle“ – překlad titulků ve formátu SubRip (připona .srt), dělení na segmenty podle jednotlivých titulků.
  • „Joomla“ – překlad lokalizačních souborů – přípona .ini, dělení na segmenty podle NÁZEV=TEXT.
  • „Machine translation“ – určeno pro automatický překlad, text bez segmentace.

Překlad

Překlad probíhá po jednotlivých částech – segmentech, obrazovka překlad proto obsahuje ve spodní části indikátor (grafický i textový) s informacemi o stavu překladu, v horní části je indikována pozice v překladu.

Jednotlivé segmenty je možno uložit („Save“) před potvrzením („Confirm“) – potvrzení také ukládá. Pouze potvrzené části jsou považovány za přeložené a z nich je složen výsledný text. Nepotvrzené části jsou uvozeny červenou barvou, potvrzené části barvou zelenou. „Bing“ slouží k strojovému překladu textu. Pokud je u textu k překladu nebo u titulku přeloženého textu ikona, znamená to, že pro tento text (závislé na jazyku zdroje a cíle) je možné provést syntézu řeči.

„Reload“ slouží k načtení uloženého textu (tedy pro návrat k uloženému stavu překladu pro danou část, samozřejmě pokud nebyl nový překlad uložen). Volbou „Show result“ dojde k zobrazení obrazovky s výsledným překladem (lze se poté vrátit zpět a provést případné změny).

„Dictionary“ slouží k vyhledávání ve slovnících čí tezaurech.

Přeložený text

Obrazovka výsledek zobrazuje přeložený text a umožňuje s ním provádět některé operace. Kromě možnosti dodatečné editace nabízí aplikace uložení textu do souboru („Save as file“), zkopírování do schránky („Copy translated text“), odeslání např. emailem („Send“). Text si lze syntetizovat (pokud jsou dostupná data pro zvolený jazyk).

„New translation“ slouží k přechodu na úvodní obrazovku a tedy k zahájení nového překladu. „Exit“ ukončí aplikaci. 

Na obrázcích níže je vidět příklad automatického překladu – překládaný text v ukrajinštině a výsledek získaný pomocí strojového překladu do češtiny.


Main Menu

Login Form