mShot.eu

Seznam článků

 

Rozpoznávání textu z obrazu

Volba „From image“ zobrazí obrazovku sloužící k rozpoznání textu z obrázku. Nejprve je potřeba pomocí volby „Open a file“ otevřít obrázek určený k rozpoznání. (Pokud není načten obrázek z fotoaparátu pomocí volby „Také picture“). Poté je možno ho např. zazoomovat (obsaženo ve volbě „More“), či přidat okraj pro lepší výsledek rozpoznávání nebo spustit samotné rozpoznání textu volbou „OCR“. Dialog informuje o průběhu rozpoznávání, po dokončení této operace je zobrazen rozpoznaný text. Mezi textem a obrazem lze přecházet buď pomocí volby „Switch view“ nebo dlouhým podržením v textu či šipky vlevo vedle obrázku.

Pomocí „Return text“ dojde k ukončení tohoto režimu a rozpoznaný text je předán k textovému překladu (viz Překládaný text). Předchozí obrázky v části Přeložený text ukazují příklad použití rozpoznaného textu pro strojový překlad do jiného jazyka.

Samotné rozpoznávání (i úpravy obrázku) je výpočetně náročné – doba pro rozpoznání je závislá na rozpoznávaném jazyce, na kvalitě a rozměrech rozpoznávaného obrázku a na výkonu zařízení.

Rozpoznávání textu z obrazu v reálném čase

Rozpoznávání v reálném čase (živý režim) probíhá ve dvou krocích. Nejprve označíme rozpoznávaný text pomocí nastavitelné oblasti uprostřed záběru a zkontrolujeme zda byl rozpoznán text (v levém horním rohu). Po stisku tlačítka s ikonou fotoaparátu se aplikace pokusí rozpoznaný text automaticky přeložit a zobrazí tento výsledek. (Pokud není zvolen živý režim OCR knihovna nenabízí náhled na rozpoznaný text v prvním kroku).


Main Menu

Login Form