Santiagova makra – instalace mshotSANTI

Aplikace + Santiago 3.01_noreset + QTools 1.11 + Slovníky CZ & SK & ZZ (.NET Framework 4.0 – Pro Windows XP a novější)

GUI – náhled

Postup – Rozbalit archiv, [doplnit vlastní slovníky], spustit „mshotSANTI.exe“

Výchozí nastavení zazálohuje současný obsah adresáře „Po spuštění“ (dle nastavení Wordu), a poté do něj překopíruje soubory ze složek s makry.

Neodstraňuje soubory předchozích verzí z adresáře „Po spuštění“ – při aktualizaci potřeba odebrat.


Co to jsou Santiagova makra + QTools? Viz – EBF & Santiagova makra (wz.cz) – Sada maker na úpravu digitalizovaných textů pro MS Word. QTools = Testovací a podpůrný doplněk k Santiagovým makrům.

GUI - Santiago
GUI – Santiago
GUI - QTOOLS
GUI – QTOOLS

Projekt – Visual Studio 2013 – WPF (kód je „procedurální“ – rozhodně je v plánu vyčištění apod.)

Jde o první verzi tak opatrně, za nic neručím, ale případné připomínky a chyby se pokusím řešit.


CC BY mshot

Screenshot – Chrome – Selenium – Entire page

How to make screenshot of entire page in chrome /beyond 16384px height/ – C# code (should work in other languages) – solved by taking 16k tall screenshot, stitching them together later

RELATED LINKS – CHROME BUG FOR screenshot height > 16384px

List<Bitmap> list_imageToStitch = new List<Bitmap>();

Dictionary<string, Object> metrics = new Dictionary<string, Object>();
metrics["width"] = ((ChromeDriver)webDriver).ExecuteScript("return Math.max(window.innerWidth,document.body.scrollWidth,document.documentElement.scrollWidth)");
metrics["height"] = ((ChromeDriver)webDriver).ExecuteScript("return Math.max(window.innerHeight,document.body.scrollHeight,document.documentElement.scrollHeight)");
metrics["deviceScaleFactor"] = ((ChromeDriver)webDriver).ExecuteScript("return window.devicePixelRatio");
metrics["mobile"] = ((ChromeDriver)webDriver).ExecuteScript("return typeof window.orientation !== 'undefined'");

int maxAllowedHeight = 16000;
int pageHeight = Int32.Parse(metrics["height"].ToString());
int screenshotCount = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(((double)pageHeight / (double)16000)));
for (int i = 0; i < screenshotCount; i++)
{
  Dictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
  parameters["format"] = "png";
  parameters["fromSurface"] = true;
  parameters["captureBeyondViewport"] = true;
  Dictionary<string, object> parametersClip = new Dictionary<string, object>();
  parametersClip["width"] = metrics["width"];
  parametersClip["height"] = ((i < (screenshotCount - 1)) ? (maxAllowedHeight) : (pageHeight % 16000));
  parametersClip["x"] = 0;
  parametersClip["y"] = i * maxAllowedHeight;
  parametersClip["scale"] = 1;
  parameters["clip"] = parametersClip;
  object screenshotObject = ((ChromeDriver)webDriver).ExecuteChromeCommandWithResult("Page.captureScreenshot", parameters);
  Dictionary<string, object> screenshotResult = screenshotObject as Dictionary<string, object>;
  string screenshotData = screenshotResult["data"] as string;
  Screenshot screenshot = new Screenshot(screenshotData);

  if (screenshotCount > 1)
  {
    Bitmap bmpScreen = new Bitmap(new MemoryStream(screenshot.AsByteArray));
    list_imageToStitch.Add(bmpScreen);
  }
  else
  {
    screenshot.SaveAsFile(screenshotFileName, ScreenshotImageFormat.Png);
  }
}

if (screenshotCount > 1)
{
  int newWidth = list_imageToStitch.Max(image => image.Width);
  int newHeight = list_imageToStitch.Sum(image => image.Height);
  Bitmap bitmapStitched = new Bitmap(newWidth, newHeight);
  using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmapStitched))
  {
    int height = 0;
    foreach (Bitmap image in list_imageToStitch)
    {
      graphics.DrawImage(image, 0, height);
      height += image.Height;
    }
  }
  bitmapStitched.Save(screenshotFileName, ImageFormat.Png);
}